Többszereplős biztonsági protokollok

Budapesti Muszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Doktorandus témakiírás

Bár az elmúlt években, évtizedekben jelentős kutatási eredmények születtek a nyilvános hálózatokon alkalmazható rejtjelezésen alapuló megoldások témakörében, és számtalan komplexebb biztonsági szolgáltatásokat is megvalósítani képes eljárásokat dolgoztak ki. Azonban ezen eredmények többségét csak korlátozottan képesek az alkalmazások kihasználni, mert az egyes módszerek túlságosan specifikusak, míg általános, szélesköru követelményeket kielégítő - több technológiát átfogó, ötvöző - megoldások számtalan probléma miatt kevésbé váltak elfogadottá.

Az ilyen többszereplős megoldások az "egyszerű" végpont-végpont rejtjelezési technikáknál összetettebb, többször biztonsági szempontból kompromisszumos, többszereplos rejtjelezési megoldásokat kívánnak meg. Számtalan szolgáltatás eleve többszereplős biztonsági protokollok használatát követeli meg. Ilyen például az elektronikus fizetés vagy akár az anonim elektronikus népszavazás megvalósítása is.

A doktorandus hallgató feladata a meglévő, nyílt hálózatok számára kifejlesztett biztonsági protokollok áttekintése, értékelő elemzése, és annak vizsgálata, hogy az egyes megoldások milyen módon valósíthatók meg egy általános, alkalmazásfüggetlen protokoll keretein belül.

Konkrét cél a felhasználók számára anonimitást biztosító eljárások elemzése és a különböző technológiák ötvözése egy egységes protokollban. Hallgatótól az elkészült protokoll formális és teszt alapú validációja is elvárt.

GERGELYTOTH99_AT_GMAIL.COM